Medlemsfordele

Beslut hvem der skal være dine børns værger

Vidste du, at du kan være med til at bestemme, hvem der skal være dine børns værger, hvis de mister begge deres forældre? Det er Familieretshuset, der tager stilling til, hvor mindreårige børn skal placeres, når begge forældre er gået bort. Men hvis der er et børnetestamente, tager sagsbehandleren hensyn til, de ønsker, der står i det juridiske dokument. Skriv et gratis børnetestamente her.

Hos Dokument 24 koster det 0 kroner, når du er medlem af FDF

Du kan i øjeblikket lave et børnetestamente hos Dokument 24, hvor det koster dig 0 kroner. FDF har valgt at indgå en aftale med denne virksomhed om, at alle medlemmer skal have dette tilbud.

Det er hurtigt for dig at lave et børnetestamente, da det hele foregår online. Du skal kun bruge cirka 10 minutter i din travle hverdag på at besvare mellem 7 og 10 spørgsmål. Efter at du har besvaret spørgsmålene, får du sendt dokumentet til den e-mail, du har angivet. Når du har oprettet et børnetestamente samt underskrevet det, som enten et vidnetestamente eller et notartestamente, er dine børns fremtid i sikre hænder.

Hvilke ønsker har du for dine børn?

Børnetestamenter er juridiske dokumenter, hvor forældre kan skrive deres tanker og ønsker i forhold til, hvem der skal overtage forældremyndigheden, hvis de begge går bort.

Desuden kan der i et børnetestamente skrives, at værgerne skal have et fastlagt månedligt beløb af børnenes arv. Disse penge skal bruges på fornødenheder til børnene.

Testamente eller legat til fordel for FDF F8 SØKREDS

Det er ydermere muligt for dig at oprette et testamente eller et legat gratis hos Dokument 24. Det skal blot være til fordel for FDF F8 SØKREDS. Du kan selv vælge, om du vil donere hele eller dele af din arv. Læs om dine muligheder her.

Har du brug for at vide mere, må du gerne kontakte FDFs forbundskontor på tlf. 33 13 68 88 eller på mail fdf@fdf.dk